Welkom

jan_eerbeek.jpg

Welkom bij Geloof in het leven, de website van Jan Eerbeek.
Geloof, zingeving en perspectief zijn voor mij sleutelwoorden. En ook kijken door de bril van de hoop.
Ik heb als predikant gewerkt in gevangenissen en de nazorg aan ex-gedetineerden. Op het ministerie van Veiligheid en Justitie werkte ik op het grensvlak van kerk en staat  en gaf ik leiding aan 60 justitiepredikanten / geestelijk verzorgers.
Verder ben ik actief in de politiek (CDA) en bestuurlijk in maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

Op deze website beschrijf ik inspirerende ervaringen in mijn pastoraat en andere activiteiten. Op mijn weblog doe ik mee in het maatschappelijk debat. In het archief zijn teksten te vinden over justitie- en nazorgpastoraat, geloof, politiek en kerk. Dit archief ben ik nog aan het opbouwen en zal geleidelijk aan worden gevuld. Regelmatig neem ik onder het kopje Inspiratie een gedicht of tekst op ter inspiratie, bemoediging of troost.

Exodus Leiden bestaat 15 jaar

Dit werd gevierd op vrijdag 22 juni in het Exodushuis, Plantage 16. We waren samen met bewoners, oud-bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Ik hield er een toespraak over het thema motivatie, met een symbolisch geschenk voor de bewoners en oud-bewoners.

De Mussenhof

boerderij.JPGIn het mooie Westdorp op de Hondsrug in Drenthe ligt onze boerderij De Mussenhof. In de tuin zitten heel veel mussen.  Mussen zijn voor ons het beeld van samenzijn en geborgenheid.

Op ons erf wonen 2 soorten uilen: kerkuilen en ransuilen. De ransuilen zijn er bij periodes. De kerkuilen zijn er al heel lang en er zijn door de jaren heen al heel wat jongen geboren. In de kapschuur hangt een speciale kerkuilenkast waar ze in broeden. Er zit een cameraatje in, dus we kunnen op een kleine tv precies zien wat er in de nestkast gebeurt.

Ook hebben we sinds kort twee witte ezeltjes: Sam en Koos. Ze zijn 14 jaar oud. Ze waren al direct helemaal gewend in het weiland met de schapen, kippen en parelhoenders.

zondag 1 juli 09.30 uur
kerkdienst Oude Wetering

Thema: Gaan in het licht van de hoop

Protestantse Gemeente Oude Wetering, Schakelkerk, Kerkstraat 11.

My Home

''

My Home is een nieuw woonprogramma voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die blijvend een vorm van ondersteuning  nodig hebben.
My Home is een woonproject waar mensen zelfstandig in gewone buurten wonen. Ze krijgen daar hun eigen professionele hulp, maar er is ook een verbinding met vrijwilligers. Het gaat om persoonlijke contacten die stabiliteit en levensvertrouwen geven. Het gaat om aandacht en betrokkenheid en zo nodig lichte ondersteuning in dagelijkse levensverrichtingen, zoals uitgaan, dagelijkse taken, gesprekjes , enzovoort. Kortom het gaat om het delen van het gewone leven.
- lees verder-

Boeken downloaden

 

Download 'Gaan in het licht van de hoop'